เเชร์

ประวัติแพทย์

แพทย์หญิงทิวานันท์ พรหมวรานนท์

เฉพาะทาง

ด้านผิวหนังและเลเซอร์

ประจำศูนย์

เวชศาสตร์ความงาม ชั้น 4

คุณวุฒิ

  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์,2566
  • Diplomate, American board of Laser Surgery, USA,2021
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2563

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์
จันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 08.00-20.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ความงาม ชั้น 4
วันเสาร์

 

ตารางการออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กรุณาโทรติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

โทร 02 836 9999 กด 2

 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

บริการดีค่ะ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม ที่บ้านเราใช้บริการที่นี่บ่อยค่ะ
Read More
ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ประทับใจพยาบาล ดูแลอย่างดี บริการดี คุณหมอหัวใจ อ.กาญจนา
Read More
ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

หลังจากผ่าขยายโพรงจมูก Happy มากๆ ใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นมาก
Read More
1 2 3 84

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”
ความประทับใจจากผู้บริการ

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

บริการดีค่ะ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม ที่บ้านเราใช้บริการที่นี่บ่อยค่ะ
Read More
ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”
ความประทับใจจากผู้บริการ

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ประทับใจพยาบาล ดูแลอย่างดี บริการดี คุณหมอหัวใจ อ.กาญจนา
Read More
ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”
ความประทับใจจากผู้บริการ

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

หลังจากผ่าขยายโพรงจมูก Happy มากๆ ใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นมาก
Read More
1 2 3 84
tmhbchxmn