เเชร์

ประวัติแพทย์

แพทย์หญิงหทัยทิพย์ มานุพีรพันธ์

เฉพาะทาง

ด้านผิวหนังและความงาม

ประจำศูนย์

เวชศาสตร์ความงาม ชั้น 4

คุณวุฒิ

  • แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง, 2564
  • ประกาศนียบัตรตจวิทยาและตจศัลยาศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง, 2563
  • ปริญญาโท สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ เวลล์ สหราชอาณาจักร , 2562
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยารังสิต, 2557

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์
จันทร์ 08.00-20.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ความงาม ชั้น 4
วันอังคาร 08.00-20.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ความงาม ชั้น 4
วันพุธ 08.00-20.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ความงาม ชั้น 4
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 08.00-20.00 น.

 

ตารางการออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กรุณาโทรติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

โทร 02 836 9999 ต่อ *4521

 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แพทย์หญิง พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล (Domo)

WMC Template Doctor Profile (Demo)

แพทย์หญิง เอื้อกานต์ ทนานใหญ่

แพทย์หญิงทิวานันท์ พรหมวรานนท์

แพทย์หญิงหทัยทิพย์ มานุพีรพันธ์

WMC Template Doctor Profile 02

แพทย์หญิง พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล

WMC Template Doctor Profile 02

แพทย์หญิง เอื้อกานต์ ทนานใหญ่

WMC Template Doctor Profile

แพทย์หญิงหทัยทิพย์ มานุพีรพันธ์

แพทย์หญิงทิวานันท์ พรหมวรานนท์

แพทย์หญิงวลัยพร เลาหวินิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

ยิ่งลดยิ่งอ้วน ข้อผิดพลาดของการลดน้ำหนัก

ยิ่งลดยิ่งอ้วน ข้อผิดพลาดของการลดน้ำหนัก

รู้หรือไม่? ทำไมเด็ก.. ต้องทำฟันกับหมอฟันเด็กเท่านั้น!

รู้หรือไม่? ทำไมเด็ก.. ต้องทำฟันกับหมอฟันเด็กเท่านั้น!

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

ความประทับใจจากผู้รับบริการ “ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก”

ถ่ายเป็นเลือด สัญญานเตือนโรคร้ายอะไรบ้าง

ถ่ายเป็นเลือด สัญญานเตือนโรคร้ายอะไรบ้าง

การดูแลภาวะชักจากไข้ในเด็ก

การดูแลภาวะชักจากไข้ในเด็ก

คุณพีท-กันตพร ทำสปาตา (Eyelid spa) ขจัดไขมันเปลือกตา กำจัดไรขนตา

คุณพีท-กันตพร ทำสปาตา (Eyelid spa) ขจัดไขมันเปลือกตา กำจัดไรขนตา

WMC จับมือ SENERA Senior Wellness พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย

WMC จับมือ SENERA Senior Wellness พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย

พีท-กันตพร รับเข็ม “ เสมาคุณูปการ” ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

พีท-กันตพร รับเข็ม “ เสมาคุณูปการ” ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

WMC รับรางวัล Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award

WMC รับรางวัล Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award

‘เวิลด์เมดิคอล’ ลงนาม MOU ร่วมมือทางการแพทย์กับ ‘ลาวิดา’ นำผู้ป่วยชาวจีนเข้ารักษา

‘เวิลด์เมดิคอล’ ลงนาม MOU ร่วมมือทางการแพทย์กับ ‘ลาวิดา’ นำผู้ป่วยชาวจีนเข้ารักษา

สัญญานเตือน! คุณกำลังเสี่ยง “ช่องคลอดอักเสบ”

สัญญานเตือน! คุณกำลังเสี่ยง “ช่องคลอดอักเสบ”

เทคนิคการกำจัดก้อนเนื้อที่เต้านม ด้วย Vacuum Assisted Breast Excision (VAE)

เทคนิคการกำจัดก้อนเนื้อที่เต้านม ด้วย Vacuum Assisted Breast Excision (VAE)

ลิ่มเลือดประจำเดือน อันตรายหรือไม่ ?

ลิ่มเลือดประจำเดือน อันตรายหรือไม่ ?

ตรวจคัดกรองมะเร็งหลังโพรงจมูก เพิ่มโอกาสให้หายขาดได้

ตรวจคัดกรองมะเร็งหลังโพรงจมูก เพิ่มโอกาสให้หายขาดได้

รู้เท่าทัน “โรคหัวใจเด็ก”

รู้เท่าทัน “โรคหัวใจเด็ก”

รักษาอาการปวดออฟฟิศซินโดรม ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์!

รักษาอาการปวดออฟฟิศซินโดรม ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์!

tmhbchxmn