World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์ล้างไต
คำอธิบาย


ศูนย์ล้างไต โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมีระบบได้มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( ตรต. )• มีการตรวจหาแบคทีเรียในระบบน้ำบริสุทธ์ที่ใช้ฟอกเลือดทุกเดือน ซึ่งได้ผลผ่านมาตรฐานการปนเปื้อนจากจุลชีพ The Association for the Advancement of Medical Instrumentation ( AAMI ) และส่งตรวจยืนยันจาก 3 บริษัท Watech ,Test tech ,Chula เพื่อทวนความแม่นยำของผลการตรวจ• มีเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์พร้อมในการให้บริการ มีระบบที่พร้อมในการช่วยชีวิตพร้อมทีมช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพได้รับการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ• มีแพทย์ตรวจผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตเยี่ยมอาการทุกรายและทุกครั้งที่มาฟอกเลือด• พยาบาลไตเทียม ได้ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ประสบการณ์สูง ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่สมาคมโรคไตรับรองหลักสูตร• มีระบบการสังเกตอาการ โดยจะสังเกตอาการหลังฟอกไตเมื่อมีอาการผิดปกติในโซนสังเกตอาการ พร้อมเครื่องมือและทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยมีความปลอดภัยเมื่อกลับบ้าน• มีการให้ความรู้ และคำแนะนำระหว่างฟอกผ่านจอโทรทัศน์เฉพาะแต่ละเตียง พร้อมทั้งแพทย์และพยาบาลตอบคำถามในข้อสงสัย• มีระบบการฟอกไตทั้งแบบทั่วไป และแบบ Hemodiafiltration ( การฟอกประสิทธิภาพสูง สามารถนำของเสียที่โมเลกุลใหญ่ออกได้ )• มีทีมและรถพยาบาลที่มีความพร้อมในการส่งต่อ เพื่อรับบริการการรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดความสะดวกสบายในการรับบริการฟอกไต• การบริการเป็น One Stop Service• ให้บริการล้างไตได้ถึงห้องพัก หากท่านนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วไม่สามารถลงมารับบริการล้างไตได้ที่ศูนย์ไตเทียม• มีเตียงที่มีความหนานุ่ม หลายขนาด ตามสภาพผู้ป่วย สามารถปรับได้ตามความต้องการ ด้วยระบบ Remote control ซึ่งสร้างความสะดวกสบายในการนอน หรือนั่ง ล้างไต รองรับผู้ป่วยทุกรูปแบบ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้• สามารถเข้ารับการบริการล้างไตได้ตลอด 24 ชั่วโมงเรื่องการเบิกจ่าย• สามารถเบิกจ่ายสิทธิของรัฐได้ ทั้ง สิทธิประกันสังคม สิทธิราชการ ( กรมบัญชีกลาง ) และ รัฐวิสาหกิจ• สามารถใช้สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ ได้• มีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับการตรวจเลือด 30 - 50 %การบริการล้างไตด้วยการฟอกเลือด ( Hemodialysis ) Hemodiafiltration โปรแกรมการฟอกเลือด ผู้ป่วยทุกท่านต้องได้รับการฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง ตามดุลยพินิจของแพทย์ 

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ล้างไต ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ ( WMC )
โทร. 02-836-9999 ต่อ 3521-2

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

1. เครื่องตรวจคุณภาพหลอดเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2. บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 24 ชั่วโมง
3. มีระบบน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปให้บริการสำหรับผู้ป่วยวิกฤต
4. มีระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขณะฟอกเลือด เช่น Internet, TV, บริการอาหาร
5. มีเตียงระบบ Auto Control สามารถปรับระดับได้ตามที่ต้องการ
6. มีทีมแพทย์ พยาบาล และเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. บริการทำ Plasmapheresis, CRRT