World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์หัวใจ
คำอธิบาย


WMC Heart Center ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลการรักษาและการฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้นมั่นใจในการรักษา ด้วยบริการที่ครอบคลุมห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์บริการผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ


 • ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( Doppler Echocardiography )


 • ห้องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ( Exercise Stress Test = การเดินบนสายพาน )


 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าในหัวใจ ( E.K.G )


 • ห้องตรวจปฏิบัติการสวนหัวใจ ( CATH - LAB )


 • ห้องผ่าตัดหัวใจ


 • ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 5 เตียง ( Critical Cardiac Care Unit )


 • เครื่องเฝ้าดูคลื่นหัวใจแบบไร้สายชนิดพกพา ( Holter Monitor )


 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ( Cardiac Rehabilitation Center )


 • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ โดยการใส่ลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ ( Intra Aortic Balloon Pump )


 • เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชั่วคราวแบบภายนอก ( External Pacemaker ) และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ( Defibrillator )


 • เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชั่วคราวแบบภายใน ( Temporary Pacemaker )ศูนย์หัวใจผู้ป่วยนอก
 • พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ


 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก ( Resting Electrocardiography = E.K.G. )


 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย ( Exercise Stress Test = E.S.T ) เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจโดยการเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่ขณะเดียวกันก็บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและวัดความดันโลหิตระหว่างตรวจเพื่อหาความผิดปกติ


 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ( Ambulatory E.K.G. Holter Monitor ) การเต้นผิดจังหวะของหัวใจเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งทำให้ยากแก่การวินิจฉัย เมื่อผู้ป่วยมาตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่พบการเต้นที่ผิดปกติจึงจำเป็นต้องรับการตรวจพิเศษเพื่อตรวจจับการเต้นที่ผิดจังหวะของหัวใจ


 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านทรวงอก ( Trans Thoracic Echocradiography )


 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหลอดอาหาร ( Trans Esophageal Echocradiography )ห้องตรวจสวนหัวใจ (Cath-Lab)
 • ห้องตรวจการสวนหัวใจเป็นห้องสำหรับการตรวจสวนหัวใจ ( Cardiac Catheterization )


 • การตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ( Coronary Angiography = C.A.G. ) เป็นการฉีดสารทึบแสงพร้อมกับใช้เครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูงโดยใช้สายสวนเล็กสอดใส่เข้าหลอดเลือดย้อนขึ้นไปที่หัวใจ เพื่อตรวจลักษณะของหลอดเลือด


 • มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ ( Percutaneous Coronary Intervention )


 • การถ่างขยายลิ้นหัวใจที่ตีบโดยการใช้ลูกโป่ง ( Percutaneous Balloon Valvuloplasty )


 • การรักษาด้วยการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดถาวร ( Permanent Pacemaker )


 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ( Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator )


 • การตัดการลัดวงจรของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นสาเหตุให้หัวใจเต้นผิดปกติโดยคลื่นความถี่ของวิทยุ ( Radiofrequency Catheter Ablation )ห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดหัวใจและวิสัญญีวิทยาระบบหัวใจ
 • การผ่าตัด ตัดต่อ ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ ( Coronary Bypass Graft )


 • การผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ ( Valvular Repair and Replacement )


 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจช่องบนและช่องล่าง ( Atrail Septum Defect and Ventricular Septum Defect Repair )


 • การผ่าตัดโรคหลอดเลือดโป่งพองของช่องอก ( Aortic Aneurysm Repair )หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( Critical Cardiac Care Unit )
 • หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจของศูนย์หัวใจ


 • หัวใจโดยเฉพาะได้จัดแต่ละห้องแยกเป็นสัดส่วน รวมถึงบุคลากรในทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความชำนาญและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจโดยเฉพาะ


 • การเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยระบบมาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง ( Central E.K.G.Monitoring ) ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนา ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย


 • เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ( Automatic Defibrillation )


 • เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดชั่วคราวแบบภายใน ( Temporary Pacemaker )


 • เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดชั่วคราวผ่านผนังทรวงอกแบบภายนอก ( External Temporary Pacemaker )


 • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump) เป็นเครื่องมือที่ช่วยประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำ ทำให้ปริมาณโลหิตที่ออกจากหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ( Cardiac Rehabilitation Center )
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังจากรักษาอาการทางหัวใจวายและการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ


 • ดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจอย่างใกล้ชิดและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ปลอดภัย

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์หัวใจ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ ( WMC )

โทร. 02-836-9999 ต่อ *2821

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ
• เครื่อง Echocardiography
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
• เครื่องฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
• ดิจิตอลเอ็กซเรย์ และ MRI