World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด
คำอธิบาย


ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (Long COVID Health Wellness Center)เปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อโควิด ด้วยโปรแกรมการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลากหลายสาขาเฉพาะทาง พร้อมด้วยบุคลากรที่มากประสบการณ์ เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมแบบครบวงจร พร้อมดูแลคุณด้วยบรรยากาศอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว พร้อมด้วยเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และคืนความแข็งแรงให้คุณอย่างที่เคยเป็นสถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด ( Long COVID Health Wellness Center) ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-836-9999 ต่อ *5370, *6370
Line : @wmclongcovid

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-