World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย
คำอธิบาย


ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัยDiagnostic Imaging Center มีการนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการวินิจฉัยรวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลทางภาพได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการสืบค้น โดยข้อมูลทางด้านภาพถ่ายรังสี และผลการตรวจทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในระบบ PACS SYSTEM ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ ( Medical Images ) และยังสามารถจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM สามารถนำภาพเอกซเรย์ต่างๆ ออกมาแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แผนกต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบายในการติดตามผลการตรวจของแพทย์ผู้รักษา ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคดียิ่งขึ้นการบริการ1. การตรวจด้วยเครื่อง MRI ( Magnetic Resonance Imaging ) 1.5 Tesla เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กความเข้มสูงและคลื่นวิทยุ ทำให้ได้ภาพอวัยวะภายใน เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ตับ ไต ข้อ ท่อทางเดินน้ำดี และถุงน้ำดี ( MRCP ) หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำของอวัยวะต่างๆ ( MRA ,MRV ) ที่มีความคมชัด สามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ผิดปกติออกจากกันได้ สามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค2. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( Multi-detector CT SCAN 64 slices ) เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มีการพัฒนาให้ทำการตรวจได้เร็วขึ้น สามารถให้ภาพเอกซเรย์ได้มากขึ้นถึง 64 ภาพ ต่อการหมุนของหลอดเอกซเรย์หนึ่งรอบ หรือประมาณ 160 ภาพต่อวินาที โดยภาพที่ได้จากการตรวจมีความละเอียดสูงแต่ละภาพบางเพียง 0.625 มม. ด้วยคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นมากนี้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( 64-slice multi-detector CT Scan )นอกจากใช้ในการตรวจอวัยวะทั่วไป เช่น สมอง ปอด ช่องท้อง และอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ยังสามารถนำมาใช้ในการตรวจจับภาพหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาได้อย่างชัดเจน ให้ภาพเอกซเรย์ที่ละเอียดคมชัด และผลการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ โดยเฉพาะพยาธิสภาพของหลอดเลือดหัวใจ ( Coronary Artery ) ซึ่งมีความแม่นยำของการตรวจใกล้เคียงกับการฉีดสี ผ่านสายสวนหลอดเลือด โดยไม่ต้องใส่สายสวนผ่านหลอดเลือดแดงและยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนที่เกาะตามผนังหลอดเลือด หัวใจนอกจากนี้สามารถใช้ในการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ รวมทั้งหลอดเลือดแดงส่วนอื่นทั้งร่างกาย และสามารถทำการตรวจ ได้โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในการสร้างภาพสามมิติ และสร้างภาพเสมือนจริงในการตรวจอวัยวะภายในที่สำคัญ ( Virtual Endoscopy ) ทำให้เห็นภาพเหมือนกับการส่องกล้องเข้าไปในอวัยวะต่างๆ เช่น ลำไส้ หลอดลม ช่วยตรวจหาความผิดปกติภายในอวัยวะเหล่านั้น เช่น ก้อนมะเร็งขนาดเล็ก เป็นต้น3. Digital Mammogram Tomography เป็นการตรวจเต้านมด้วยรังสีเอ็กซเรย์ ( X-Rays ) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อค้นหาความผิดปกติที่เต้านม โดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อตรวจเต้านมเท่านั้น สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ซึ่งมีการใช้ Software Tomography เพื่อตรวจความผิดปกติที่เล็กๆซึ่งไม่สามารถพบได้ในการตรวจด้วยเครื่อง Mammogram ธรรมดา4. การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง Ultrasound 2D 3D 4D / Echocardiogram สามารถตรวจหาความความผิดปกติด้วยการนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย�- การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ( Ultrasound Upper Abdomen )- การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง ( Ultrasound Lower Abdomen )- การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ( Ultrasound KUB System )- การตรวจเต้านม ( Ultrasound Breasts )- การตรวจต่อมธัยรอยด์ ( Ultrasound of Thyroid )- การตรวจทารกในครรภ์ ( Obstretics ) เพื่อตรวจดูขนาดและอายุครรภ์ เพศ ความผิดปกติของอวัยวะสำคัญใหญ่ๆ ของทารกในครรภ์ ปริมาณน้ำคร่ำ ตำแหน่งของรก เป็นต้น ปัจจุบันเครื่องอัลตราซาวด์สามารถดูภาพ 3 มิติ ( 3D ) และ 4 มิติ ( 4D ) โดยภาพ 3 มิติ จะมีมิติของความลึกเพิ่มขึ้นมา ส่วน 4 มิติจะเพิ่มมิติของเวลาเข้าไปอีก ทำให้สามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของทารกจากภาพ 3 มิติที่ต่อเนื่องกันได้- การตรวจอื่นๆ นอกจากการตรวจต่างๆ ข้างต้นแล้ว อัลตราซาวด์ยังสามารถตรวจส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อีก เช่น การตรวจอัลตราซาวด์เส้นเลือด ( Ultrasound Doppler ) อัลตราซาวด์ศีรษะเด็กแรกเกิด ถึง 1 ขวบ อัลตราซาวด์ก้อนที่ผิดปกติ อัลตราซาวด์เพื่อเป็น Guide Aspiration Procedure เป็นต้น5. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก Bone Densitometer เป็นเทคนิคการตรวจทางรังสีวิทยาที่มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน ( Osteoporosis ) ในระยะแรกเริ่ม ปัจจุบันทางการแพทย์นิยมใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนที่แพร่หลายมากชนิดหนึ่ง การตรวจด้วยเครื่อง BONE Densitometry เป็นวิธีการตรวจที่จะได้ค่าความหนาแน่นของกระดูก ที่มาตรฐาน ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดในปัจจุบัน6. ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคป ( DIGITAL FLUOROSCOPY ) เป็นเครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจพิเศษทางรังสี เป็นการถ่ายภาพเอกเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานจากระยะไกล ( Remote Control ) โดยสามารถแสดงภาพได้แบบ Real Time และปรับปรุงภาพเป็นแบบระบบดิจิตอลให้มีความชัดเจน ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคและมีความปลอดภัยสูง7. เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล ( Digital Radiography ) เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทั่วไประบบดิจิตอล ( Digital Radiography ) สามารถแสดงและบันทึกภาพดิจิตอลด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีการแปลงสัญญาณภาพของ Flat Panel Detector ที่ให้รายละเอียดของภาพสูง ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์ชนิดควบคุมปริมาณรังสีแบบอัตโนมัติ ( Automatic Exposure Control ; AEC ) พร้อมบันทึกค่าปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยพร้อมภาพ เข้าสู่ระบบจัดการภาพทางการแพทย์ ( PACS ) ได้อย่างสมบูรณ์8. High Intensity Focused Ultrasound ( HIFU ) คือ การรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์พลังงานสูงเฉพาะจุด ทำให้เนื้อเยื่อเป้าหมาย ( เนื้องอก ) เกิดความร้อนสูง และเซลล์บริเวณนั้นตาย โดยไม่เกิดอันตรายกับอวัยวะข้างเคียง หลังจากนั้นร่างกายจะจัดการกับเซลล์ที่ตายโดยการทำให้มันหายไป และทำให้เนื้องอกมีขนาดเล็กลงในที่สุดโดยมีข้อดีดังนี้• ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เกิดแผลที่ผิวหนัง และไม่มีความเสี่ยงจากการผ่าตัด• ไม่มีผังผืดเกิดขึ้นภายในช่องท้องและตัวมดลูก• ไม่ต้องดมยาสลบ• ไม่เกิดอันตรายกับอวัยวะข้างเคียง• ผู้ป่วยรู้ตัวตลอด สามารถสื่อสารกับแพทย์ขณะที่ทำการรักษาได้• ระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล 1 วัน• มีโอกาสตั้งครรภ์ได้หลังการรักษา

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย ชั้น 1
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ ( WMC )

โทร. 02-836-9999 ต่อ 2016-7

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เอ็มอาร์ไอ แบบ 1.5 T (1.5 T MRI)
• เอ็กเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 64-สไลซ์ (64-Slice CT)
• อัลตราซาวด์ แบบ 3-D, 2-D (4-D, 3-D, 2-D Ultrasound)
• ดิจิตอลฟลูออโรสโคปี (Digital Fluoroscopy)
• ดิจิตอลเอ็กซเรย์ (Digital X-ray)
• High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)