World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


จุกแน่น ท้องอืด จุกแสบบริเวณใต้ลิ้นปี่สัญญาณเตือน “โรคกระเพาะอาหาร”

 

จุกแน่น ท้องอืด จุกแสบบริเวณใต้ลิ้นปี่สัญญาณเตือน “โรคกระเพาะอาหาร”

 

พฤติกรรมที่เร่งรีบ และชีวิตประจำวันที่ต้องแข่งขันกับเวลา ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิด โรคกระเพาะอาหาร”  ที่หากไม่ทำการรักษาอย่างถูกวิธี อาจส่งผลให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะลำไส้เป็นแผลทะลุ!

 

สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหาร

 

โรคกระเพาะอาหารเกิดจากการที่กรดในกระเพาะอาหารและเมือกที่เยื่อบุกระเพาะอาหารไม่สมดุลกัน จนเกิดการอักเสบหรือเป็นแผลขึ้น ซึ่งเกิดได้จาก 3 สาเหตุ ดังนี้

 

การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น มีความเครียดมาก มีความกังวล อารมณ์แปรปรวน สูบบุหรี่ ดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ รวมไปถึงการอดอาหาร การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ทานอาหารรสจัด และทานในปริมาณที่มากเกินไป ปัจจัยเหล่านี้คือสาเหตุที่ส่งผลให้กรดในกระเพาะอาหารหลั่งออกมามากกว่าปกติ

 

การรับประทานกลุ่มยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน เป็นต้น อาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบในกระเพาะอาหารได้

 

การติดเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H.pylori) คือเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนเยื่อบุอาหาร ส่งผลให้กระเพาะอาหารเสียกลไกการป้องกันตนเอง เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้

 

อาการของโรคกระเพาะอาหาร

ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ

อาการปวดจะเป็น ๆ หาย ๆ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอบ่อย

ปวดท้องก่อนและหลังรับประทานอาหาร

ปวดท้องตอนท้องว่าง และปวดท้องกลางดึก

คลื่นไส้หลังรับประทานอาหาร

อาเจียนหรืออุจจาระเป็นเลือด

เบื่ออาหาร

 

 

แม้ว่าโรคกระเพาะอาหารจะดูเป็นโรคทั่วไปที่ทุกคนคุ้นเคย และหายไปเองในระยะเวลาไม่นาน แต่หากปล่อยให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรค และละเลยไม่เข้ารับการรักษาที่ถูกวิธี ก็สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ ทั้งยังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายให้ทำงานผิดปกติตามไปด้วย ดังนั้น หากพบอาการผิดปกติแนะนำรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาต้นตอของอาการดังกล่าว ให้การรักษาเป็นไปได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที

 

บทความโดย นพ.วชิรพงศ์ เอกไพบูลย์

แพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป ชั้น 3

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ ( WMC )

โทร. 02-836-9999 ต่อ 3821-2