World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


รู้หรือไม่? ทำไมเด็ก.. ต้องทำฟันกับหมอฟันเด็กเท่านั้น!

 

รู้หรือไม่? ทำไมเด็ก.. ต้องทำฟันกับหมอฟันเด็กเท่านั้น!

 

     หนึ่งในหลายคำถามเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาฟันสำหรับเด็ก คือ หากมีปัญหาเกี่ยวกับฟันจำเป็นแค่ไหนในการรักษากับทันตแพทย์เด็ก สามารถพาเด็กเข้ารับการรักษากับทันตแพทย์ทั่วไปเหมือนกับผู้ใหญ่ได้หรือไม่!?

 

จำเป็นแค่ไหนที่ต้องทำฟันกับทันตแพทย์เด็ก?

   เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก เด็กจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และในเรื่องสุขภาพช่องปากก็เช่นกัน   ฟันน้ำนมที่มีรูปร่างและลักษณะจำเพาะไม่เหมือนฟันแท้ จึงมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน ตลอดจนการดูแลเด็กเล็กในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติของเด็กต่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ดังนั้น การได้รับการรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางจะช่วยให้เด็กให้ความร่วมมือในการทำฟัน และการดูแลสุขภาพช่องปากในอนาคต

     เด็กในวัย 6 เดือน - 12 ปี จะเป็นช่วงวัยที่ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาและป้องกันปัญหาฟันผุเป็นหลัก ให้ฟันน้ำนมมีอายุอยู่ยาวนาน เพื่อใช้ในการบดเคี้ยว และออกเสียงในวัยเด็ก ตลอดจนรักษาพื้นที่ของขากรรไกรให้ฟันแท้สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนเวลาอันควร จึงมักตามมาด้วยปัญหาฟันแท้ซ้อนเกอยู่เสมอ

การดูแลรักษาจากแพทย์เฉพาะทางช่วยป้องกันปัญหาเด็กมีภาพจำเกี่ยวกับการพบทันตแพทย์ที่ไม่ดี อาจก่อให้เกิดความกลัว ความเครียด และความเจ็บปวดได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่ แต่ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็กจะมีความรู้ความสามารถในการใช้จิตวิทยาสื่อสารเพื่อลดความกลัวในการทำฟัน และสามารถให้คำแนะนำกับผู้ปกครองในการดูแลฟันสำหรับเด็กได้อย่างตรงจุด

      อย่างไรแล้ว แม้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่มักจะเข้าใจว่าเด็ก ๆ จะไม่ปัญหาสุขภาพฟัน และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าพบทันตแพทย์ แต่ความจริงแล้ว การพบทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก เพราะเด็กควรได้รับการดูแลพื้นฐานเกี่ยวกับฟันและสุขภาพช่องปากโดยรวม เพื่อเป็นการป้องกันและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการดูแลฟันให้กับเจ้าตัวน้อย!

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์ทันตกรรม WMC ชั้น 4

เปิดบริการทุกวัน 09.00-18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

โทร. 02-836-9800 หรือ 02-836 -9802