World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เคี้ยวเพลิน จนลืมฟัน เสี่ยง

 

เคี้ยวเพลิน จนลืมฟัน เสี่ยง "ฟันร้าว"

     “ฟัน” อวัยวะบดอาหารด้วยการ “เคี้ยว” เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถทำการย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น แต่อย่าเคี้ยวเพลิน จนลืมดูแลฟัน เพราะแม้จะเป็นอวัยวะที่มีความแข็งมากที่สุดในร่างกาย แต่หากเคี้ยวของแข็งบ่อยครั้งหรือมีพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อฟัน อาจทำให้ ฟันร้าว จนไม่สามารถเคี้ยวอะไรได้อีกเลย!

ฟันร้าว

     ฟันร้าว คืออาการที่พบมากในผู้สูงอายุ เกิดจากพฤติกรรมใด ๆ ที่ทำให้ฟันเกิดกระทบกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรอยร้าวหรือรอยแตกบริเวณผิวฟันซี่ใดซี่หนึ่ง โดยฟันร้าวมักเกิดขึ้นกับฟันกรามใหญ่ และรองลงมาคือฟันกรามน้อย ซึ่งไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะทราบได้เมื่อมีการรับประทานอาหารที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด ฟันจะเกิดอาการเสียวและเจ็บจี๊ดขณะเคี้ยวอาหาร

อาการของฟันร้าว

  • ปวดฟัน
  • เสียวแปลบเมื่อเคี้ยวอาหาร

สาเหตุของฟันร้าว

  • มีพฤติกรรมเคี้ยวอาหารที่มีความแข็ง อาทิ กระดูก น้ำแข็ง เมล็ดถั่ว หรือเม็ดกรวด
  • นอนกัดฟัน หรือมีพฤติกรรมชอบเคี้ยวฟัน
  • การเล่นกีฬาที่อาจกระทบต่อฟัน เช่น ต่อยมวย รักบี้
  • รักษารากฟันแต่ยังไม่ครอบฟัน หรือไม่ได้รับการบูรณะที่เหมาะสม

     เพราะอาการฟันร้าวไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หากปล่อยไว้จนร้าวลึกจะส่งผลให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ และต้องทำการถอนออก ดังนั้น หากพบความผิดปกติในช่องปากขณะเคี้ยวอาหาร อย่ามองข้าม ควรเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันที เพื่อหาสาเหตุ นำไปสู่การรักษาที่ตรงจุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์ทันตกรรม WMC ชั้น 4

เปิดบริการทุกวัน 09.00-18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

โทร. 02-836-9800 หรือ 02-836 -9802