World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เช็กอาการปัญหาช่องปาก เสี่ยง "โรคปริทันต์"

 

 

เช็กอาการปัญหาช่องปาก เสี่ยง "โรคปริทันต์"

 

     เหงือกที่ดีจะส่งผลให้ฟันมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย แต่หากเหงือกมีอาการบวมแดงหรือมีเลือดออกขณะแปรงฟัน อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ข้อสำคัญว่าคุณกำลังเป็น “โรคปริทันต์อักเสบ” หนึ่งในปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อย และจะส่งผลให้ฟันของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!

 

“โรคปริทันต์อักเสบคืออะไร?

     โรคปริทันต์อักเสบ คือ การติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณเนื้อเยื่อหรืออวัยวะรอบตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เนื้อเยื่อปริทันต์ และกระดูกหุ้มรากฟัน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคปริทันต์ คือการสะสมของแบคทีเรียหรือคราบพลาค (dental plaque) จุลินทรีย์เหล่านั้นจะผลิตสารพิษและกรด ออกมาทำลายโครงสร้างฟันและเหงือก ส่งผลให้เหงือกอักเสบ บวมแดงจนไม่สามารถยึดติดกับตัวฟันได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว โรคปริทันต์จะไม่มีการแสดงอาการที่ชัดเจน จนกว่าจะเข้าสู่ขั้นรุนแรง แต่สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ดังนี้

 

อาการของ โรคปริทันต์อักเสบ

  • เหงือกบวมแดง
  • เหงือกมีเลือดออกขณะแปรงฟัน
  • เหงือกร่น ส่งผลให้ฟันดูยื่นยาวมากขึ้น
  • ฟันโยก
  • มีหนองออกมาจากร่องเหงือก
  • มีกลิ่นปาก จากการสะสมของแบคทีเรีย

 

ระยะการเกิดของโรคปริทันต์

ระยะที่ 1 : มีอาการเหงือกอักเสบ บวม แดง มีเลือดออกบริเวณรอยต่อระหว่างตัวฟันกับรากฟัน หรือบริเวณขอบเหงือก

ระยะที่ 2 : ระยะเริ่มต้น เริ่มเกิดการทำลายของกระดูกรองรับรากฟัน ไม่เกิน 1 ใน 3 ซี่ฟัน

ระยะที่ 3 : ระยะกลาง เกิดการทำลายของกระดูกรองรับรากฟัน ไม่เกิน 2 ใน 3 ซี่ฟัน ฟันเริ่มโยก เหงือกร่น

ระยะที่ 4 : ระยะปลาย เป็นระยะที่เป็นการทำลายกระดูกรับรากฟันมากกว่า 2 ใน 3 ซี่ฟัน แต่ไม่ถึงปลายรากฟัน เหงือกร่น ฟันโยก เหงือกปวดบวม อาจเป็นหนองปริทันต์ 

ระยะที่ 5 : ฟันจะโยกมาก เนื่องจากกระดูกหุ้มรากฟันละละลายจนถึงปลายรากฟัน อวัยวะรอบรากฟันสูญเสียความสามารถในการยึดจับฟันทั้งหมด  ในระยะนี้จะต้องทำการถอนฟัน

 

     การป้องกันโรคปริทันต์ที่ดีที่สุดคือการทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี และเข้าพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุก ๆ 6 เดือน เพื่อรับคำแนะนำและค้นหาความผิดปกติภายในช่องปาก เพราะการดูแลฟันในวันถัดไป ไม่อาจทดแทนการละเลยการดูแลฟันของวันนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรม WMC ชั้น 4

เปิดบริการทุกวัน 09.00-18.00 น.

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

โทร. 02-836-9800 หรือ 02-836 -9802