World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


“หินปูนเต้านม” เสี่ยงมะเร็งเต้านม ตรวจได้ด้วยแมมโมแกรม

 

“หินปูนเต้านม” เสี่ยงมะเร็งเต้านม ตรวจได้ด้วยแมมโมแกรม

 

         เต้านม คือ อวัยวะส่วนสำคัญ ที่หากเกิดความผิดปกติขึ้นสาว ๆ หลายคนคงเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เพราะความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็นสัญญาณเสี่ยงของโรคร้ายที่จะตามมา ซึ่งอีกหนึ่งความน่ากังวลที่เกิดขึ้นกับเต้านมจนเสี่ยงเกิดโรคได้นั่นคือ “หินปูนเต้านม”

 

หินปูนเต้านม คือ?

         โดยปกติเซลล์ในเต้านมของคนเรามีการเกิดและตายในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก “หินปูนเต้านม”  คือ ซากของเซลล์ที่ตายแล้วและกลายเป็นแคลเซียมหรือหินปูนใน โดยหินปู้นหรือแคลเซียมนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. หินปูนชนิดไม่อันตราย จะมีลักษณะใหญ่ กลม มีขอบขาว หรือคล้ายเปลือกไข่

2. หินปูนชนิดอันตราย เสี่ยงมะเร็งเต้านม!

  • หินปูนที่มีลักษณะเม็ดเล็กขนาด 0.5 มม. เป็นฝอย คล้ายผงแป้ง
  • หินปูนที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอ ลักษณะเบลอฟุ้ง รวมตัวกัน
  • หินปูนที่มีลักษณะเป็นขีด เส้น เรียงต่อกันเป็นแนวยาวหรือแตกแขนงออกคล้ายกิ่งไม้

              

               หินปูนเหล่านี้ หากเกิดขึ้นแล้วมักจะไม่แสดงอาการ ไม่สามารถคลำหรือเห็นได้จากภายนอกได้ จึงจำเป็นต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมเพื่อหาหินปูนชนิดที่อันตราย เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

 

การตรวจหาหินปูนในเต้านมได้ด้วยแมมโมแกรม (Mammogram)

        แมมโมแกรม (Mammogram) คือ การเอกซเรย์เต้านมโดยใช้ปริมาณรังสีต่ำเพื่อค้นหาความผิดปกติ ทั้งรูปร่าง และการกระจายตัวของหินปูนเต้านม ที่เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปไม่สามารถตรวจหาได้ เนื่องจากแมมโมแกรม เป็นเทคโนโลยีที่มีความคมชัดสูง ในการหาจุดที่อยู่ของหินปูนขนาดเล็ก เพื่อผลการวินิจฉัยความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมที่แม่นยำ

 

ใครควรตรวจแมมโมแกรม?

  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม
  • ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีอาการผิดปกติ เช่น มีสารคัดหลั่งไหลออกจากหัวนม ผิวหนังเต้านมผิดปกติ มีก้อนที่เต้านม เป้นต้น

        ความผิดปกติที่จุดเล็ก ๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกายอย่างมะเร็งเต้านมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะหินปูนที่เต้านม ดังนั้นการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องสำคัญ  อย่ามองข้ามความเสี่ยงที่มองไม่เห็น  ตรวจก่อนสาย เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด

 

 

บทความโดย

แพทย์หญิง ตรีทิพย์ เกิดสินธ์ชัย แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมเต้านม

ประจำศูนย์รักษ์เต้านม WMC ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร. 02-836-9999 ต่อ 2621-3

Line : @wmcbreast