World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ERA TEST ตรวจความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูก เพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์

 

 

ERA TEST ตรวจความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูก เพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์

 

ERA TEST (Endometrial receptivity analysis) เป็นการตรวจเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ลดปัญหาการไม่ฝังตัวของตัวอ่อน เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

 

ว่าที่คุณแม่หลายท่านอาจจะเคยพบปัญหาว่า ย้ายตัวอ่อนคุณภาพดี โครโมโซมปกติ ผนังมดลูกหนาเรียงตัวสวย แต่ยังไม่ตั้งครรภ์สักที  ปัจจัยสำคัญอีกอย่างในการตั้งครรภ์คือความพร้อมของผนังมดลูกในการรับการฝังตัวของการอ่อน ซึ่งการตรวจ ERA TEST จะเป็นการตรวจความพร้อมของผนังมดลูกละเอียดถึงระดับยีน (gene expression) ช่วยวางแผน หาเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อนเพื่อโอกาสสำเร็จในการฝังตัวที่สูงขึ้น

 

ใครบ้างที่เหมาะสมในการตรวจ ERA TEST

1. คนที่เคยย้ายตัวอ่อนที่มีคุณภาพดี ผนังมดลูกปกติแต่ไม่ตั้งครรภ์

2. คนที่มีตัวอ่อนน้อยมาก เนื่องจากต้องวางแผนอย่างดีที่สุด ใช้ตัวอ่อนให้คุ้มค่าที่สุด

 

การตรวจ ERA test ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ได้มากกว่าการย้ายตัวอ่อนด้วยวิธีปกติถึง 25% อย่างไรก็ตาม การตรวจ ERA TEST ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับทุกคน ทั้งนี้แนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสมค่ะ

 

 

บทความโดย : แพทย์หญิง เอื้อกานต์ ทนานใหญ่

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02 836 9999 ต่อ *4706