World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 209 หัวข้อ หน้า :

บางกอกเชน ฮอสปิทอล จัดโครงการ บุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ปีที่2” 23 สิงหาคม 2562 08:49:13 บางกอกเชน ฮอสปิทอล จัดโครงการ บุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ปีที่2 เพื่อถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ ในเขตจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มูลค่ารวม 1,000,000 บาทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จัดโครงการ บุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ปีที่2 เพื่อถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ ในเขตจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มูลค่ารวม 1,000,000 บาท
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล "จัดงานวันอีด" เพื่อมอบความสุขให้คนไข้ชาวอาหรับและชาวมุสลิม 13 สิงหาคม 2562 13:48:52 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล "จัดงานวันอีด" เพื่อให้คนไข้และญาติ ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกันโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล "จัดงานวันอีด" เพื่อให้คนไข้และญาติ ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกัน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 7 สิงหาคม 2562 17:00:38 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562" ให้บุคลากร อาทิ พยาบาล เเละเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562" ให้บุคลากร อาทิ พยาบาล เเละเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้เท่าทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง” 5 สิงหาคม 2562 09:24:03 งานสัมมนา “รู้เท่าทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง” โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลงานสัมมนา “รู้เท่าทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง” โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล 5 สิงหาคม 2562 11:09:21 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล "ดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร" ภายในงานประกาศรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล "ดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร" ภายในงานประกาศรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019
กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ “วิ่งให้ทัน Ep.2” 22 กรกฎาคม 2562 08:43:46 กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ “วิ่งให้ทัน Ep.2” จัดโดยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ “วิ่งให้ทัน Ep.2” จัดโดยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมสนับสนุน อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่ กิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาล 26 มิถุนายน 2562 09:32:48 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมสนับสนุน "อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" กิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมสนับสนุน "อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" กิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผนึกความร่วมมือ กรุงเทพประกันชีวิต 20 มิถุนายน 2562 13:45:26 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผนึกความร่วมมือ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มศักยภาพบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ถือกรมธรรม์โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผนึกความร่วมมือ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มศักยภาพบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ถือกรมธรรม์
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ประกันสัมพันธ์ 20 มิถุนายน 2562 15:07:22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ประกันสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ประกันสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าประกันชีวิต
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ออกบูธงาน Thailand Health & Wellness Expo 2019 17 มิถุนายน 2562 14:43:56 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน “Thailand Health & Wellness Expo 2019” ณ อิมแพคเมืองทองธานี พร้อมนำโปรแกรมตรวจสุขภาพหลายรายการมานำเสนอโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน “Thailand Health & Wellness Expo 2019” ณ อิมแพคเมืองทองธานี พร้อมนำโปรแกรมตรวจสุขภาพหลายรายการมานำเสนอ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ Mother Class ประจำปี 2562 10 มิถุนายน 2562 13:10:39 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ Mother Class ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด พร้อมการฝึกอบรมดูแลลูกน้อยและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ Mother Class ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด พร้อมการฝึกอบรมดูแลลูกน้อยและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Health & Wellness Expo 2019 7 มิถุนายน 2562 15:43:30 ขอเชิญร่วมงาน Thailand Health & Wellness Expo 2019ขอเชิญร่วมงาน Thailand Health & Wellness Expo 2019
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานเฉลิมฉลองหมดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือวัน Eid Mubarak (วันอีด) 6 มิถุนายน 2562 14:12:02 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานเฉลิมฉลองหมดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือวัน Eid Mubarak (วันอีด) เพื่อให้กลุ่มคนไข้และญาติคนไข้ชาวอาหรับที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานเฉลิมฉลองหมดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือวัน Eid Mubarak (วันอีด) เพื่อให้กลุ่มคนไข้และญาติคนไข้ชาวอาหรับที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
Mother Class อบรมคุณแม่คุณภาพ 29 พฤษภาคม 2562 10:50:17 Mother Class อบรมคุณแม่คุณภาพ วันอาทิตย์ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ถ.แจ้งวัฒนะMother Class อบรมคุณแม่คุณภาพ วันอาทิตย์ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ถ.แจ้งวัฒนะ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน Hello Summer Sale WMC Health Fair 2019 22 พฤษภาคม 2562 10:55:41 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน Hello Summer Sale “WMC Health Fair 2019"โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน Hello Summer Sale “WMC Health Fair 2019"
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด209 หัวข้อ หน้า :