World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 209 หัวข้อ หน้า :

Hospital Management Aasia visit to World Medical Hospital 17 กันยายน 2561 14:09:39 คุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ กรรมการบริหาร บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) พร้อมด้วย ภก.สุพล คงสัจวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียนคุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ กรรมการบริหาร บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) พร้อมด้วย ภก.สุพล คงสัจวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียน
คุณบุ๋ม ปนัดดา เข้ารับการรักษาอาการภูมิแพ้ ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 21 สิงหาคม 2561 15:23:38 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้
บางกอกเชน ฮอสปิทอล เปิดตัวโครงการ บุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค” 3 สิงหาคม 2561 15:07:40 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แด่พระสงฆ์มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาทฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แด่พระสงฆ์มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตคูเวต พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์รักษาแผลเบาหวาน 26 กรกฎาคม 2561 12:12:11 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทยและคณะศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทยและคณะ
ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศจากคูเวต 26 กรกฎาคม 2561 16:30:12 นำโดย His Lt.colkhaled A M H Alhudaib ที่ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยม และพูดคุยกับผู้เข้ารับการรักษาแผลเบาหวานชาวอาหรับนำโดย His Lt.colkhaled A M H Alhudaib ที่ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยม และพูดคุยกับผู้เข้ารับการรักษาแผลเบาหวานชาวอาหรับ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์รักษาแผลเบาหวาน 20 กรกฎาคม 2561 14:11:44 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ เชคญัสซิม บิน อับดุล เราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานีศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ เชคญัสซิม บิน อับดุล เราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้าพบทูตคูเวตประจำประเทศไทย 13 มิถุนายน 2561 14:02:59 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นำทีมแพทย์ , สหแพทย์ และทีมงานประจำศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้าพบศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นำทีมแพทย์ , สหแพทย์ และทีมงานประจำศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้าพบ
ท่านทูตคูเวตประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมผู้เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน 13 มิถุนายน 2561 13:18:36 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทยศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทย
คุณดี้ - นิติพงษ์ ห่อนาค เข้ารับการรักษาอาการป่วย 5 มิถุนายน 2561 15:09:47 คุณสุชาดา จันทรคำ หัวหน้าแผนกผู้ตรวจการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้คุณสุชาดา จันทรคำ หัวหน้าแผนกผู้ตรวจการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้
งานสัมมนาเรื่อง European Wound Management Association (EWMA2018) ณ ประเทศโปแลนด์ 25 พฤษภาคม 2561 13:27:42 นพ. บริพัตร วงศ์ประชุม ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้มีการบรรยายการรักษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อตายในผู้ป่วยเบาหวานในหลายๆรูปแบบ ซึ่งสามารถรักษาและฟื้นฟูเนื้อเยื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องตัดอวัยวะทิ้งทั้งหมดนพ. บริพัตร วงศ์ประชุม ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้มีการบรรยายการรักษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อตายในผู้ป่วยเบาหวานในหลายๆรูปแบบ ซึ่งสามารถรักษาและฟื้นฟูเนื้อเยื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องตัดอวัยวะทิ้งทั้งหมด
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมระบบการทำงาน 22 พฤษภาคม 2561 14:23:52 ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมกิจกรรม “BABY KIDS FAIR 2018” พร้อมจัดการแข่งขันตอบคำถามจากภาพ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท 30 เมษายน 2561 17:28:11 เพื่อให้เยาวชนอายุ 2.5 - 4 ปี ร่วมแข่งขัน ฝึกไหวพริบจากภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเพื่อให้เยาวชนอายุ 2.5 - 4 ปี ร่วมแข่งขัน ฝึกไหวพริบจากภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เปิดตัวหนังสือ "วัคซีนคิดบวก" โดยผู้สำรวจความสุขคนไข้ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไข้ในรูปแบบต่างๆ 30 เมษายน 2561 14:28:57 น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เปิดตัวหนังสือเล่มที่ 2 "วัคซีนคิดบวก" ที่รวบรวมความคิดพลังบวก แนวทางให้กำลังใจคนไข้ ในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานน้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เปิดตัวหนังสือเล่มที่ 2 "วัคซีนคิดบวก" ที่รวบรวมความคิดพลังบวก แนวทางให้กำลังใจคนไข้ ในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์การทำงาน
บุคลากรโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร 11 เมษายน 2561 14:34:31 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
ผู้บริหาร บางกอกเชนฯ ร่วมประชุมทางวิชาการ "ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม" 11 เมษายน 2561 15:12:03 โดยโอกาสนี้ คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ เข้ารับเหรียญที่ระลึกในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปีโดยโอกาสนี้ คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ เข้ารับเหรียญที่ระลึกในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด209 หัวข้อ หน้า :