World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


รักษาทอนซิลด้วยเลเซอร์โดยไม่ต้องผ่าตัด

 

 

รักษาทอนซิลด้วยเลเซอร์โดยไม่ต้องผ่าตัด

ปัญหาต่อมทอนซิล เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อบริเวณทอนซิลซึ่งเป็นต่อมคู่ข้างซ้ายและขวาที่อยู่บริเวณด้านข้างของลำคอ มักพบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากมีการอักเสบบ่อย ๆ เป็นซ้ำหลาย ๆ ครั้งภายในปีเดียว อาจเรื้อรังจนรุนแรงได้ ดังนั้นจึงควรรีบรักษาโดยเร็วตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย

 

รู้จักต่อมทอนซิล

ต่อมทอนซิล (tonsils) คือ กลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทต่อมน้ำเหลือง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ภายในต่อมมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด หน้าที่หลักคือ จับและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางเดินอาหาร หน้าที่รองลงมาคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

 

อาการต่อมทอนซิลอักเสบ

 • เจ็บคอบ่อย ปีละ 3 - 4 ครั้ง เป็นประจำทุกปี
 • เจ็บคอร่วมกับมีนิ่วทอนซิล
 • เจ็บคอร่วมกับมีปัญหากลิ่นปาก
 • เคยมีประวัติ ฝีหนองที่ทอนซิล
 • เจ็บคอร่วมกับมีปัญหาต่อมน้ำเหลืองอักเสบบ่อยๆ
 • ทอนซิลโต ร่วมกับมีปัญหานอนกรน

 

การรักษาต่อมทอนซิล

 • การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีการประยุกต์โดยใช้คลื่นพลาสม่า ไปสลายเนื้อเยื่อ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้สลายเนื้อเยื่อทอนซิลออก ส่งผลให้เนื้อเยื่อบริเวณที่ต้องการรักษาลดลง นอกจากนี้การผ่าตัดคลื่นพลาสม่ายังช่วยห้ามเลือดในเวลาเดียวกัน
 • การรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) เป็นการผ่าตัดแบบไร้ใบมีด อาศัยคลื่นความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับความถี่ โดยคลื่นความถี่นี้จะเปลี่ยนเป็นความร้อนสามารถจี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อบริเวณที่เครื่องมือจับหรือกดสัมผัสได้ ทำให้การผ่าตัดใช้เวลาสั้นลง เสียเลือดน้อยและระยะเวลาพักฟื้นน้อยกว่าวิธีอื่น

 

ข้อดีของการรักษา

 • นอนโรงพยาบาล 1 คืน
 • หลังผ่าตัดรับประทานอาหารได้ปกติ
 • ไม่มีบาดแผลภายนอก
 • เห็นผลดีในการรักษา
 • เสียเลือดน้อย
 • ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดต่อมทอนซิลมีความทันสมัยอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือดังกล่าวต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ขึ้นอยู่กับประเภทของรักษา การดมยาสลบ และสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย

 

บทความโดย : นายแพทย์ปวีณ   เพชรรักษ์  แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก ชั้น 3  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) 

โทร. 02-836-9999 ต่อ *3921

 ตั้งแต่วันที่ : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566