World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


Facial Treatment

 

หมายเหตุ

ราคาสำหรับคนไทย

ราคารวมค่าบริการแล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / นัดหมาย

ศูนย์เวชศาสตร์ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง  WMC ชั้น 4

โทร 02-836-9999 ต่อ *4521

 

 ตั้งแต่วันที่ : 13 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566