World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


WMC DARK SPOT

       หมายเหตุ

ราคาสำหรับคนไทย

ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / นัดหมาย

ศูนย์เวชศาสตร์ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง  WMC ชั้น 4

โทร 02-836-9999 ต่อ *4521

 ตั้งแต่วันที่ : 13 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566