World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 37 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 พยาบาล (แผนกไตเทียม)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี 

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- เรียนจบหลักสูตรไตเทียม มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 26 มกราคม 2566 17:03:03
2 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี 

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไปมีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

 

ฝ่ายการพยาบาล 5 26 มกราคม 2566 17:03:12
3 พยาบาล Ward -หอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ
 
เพศหญิง อายุ 24-35ปี
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ ชั้น 1   
- มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล WARD ไม่น้อยกว่า 2  ปี   
-  มีใจรักงานบริการ
 
สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 5 26 มกราคม 2566 17:03:20
4 เภสัชกร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

- วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบรับรองใบประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม

-  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้ Microsoft office ได้

-  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ทำงานเป็นกะได้ หยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์

-    มีใจรักงานบริการ

สนใจสอบถาม

☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
เภสัชกรรม 3 26 มกราคม 2566 17:04:15
5 ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
คุณสมบัติ :
- เพศหญิง 18-35ปี
- ม.6 หรือจบประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค/ที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 
 
X-ray 1 26 มกราคม 2566 17:04:24
6 เจ้าหน้าที่ Programmer

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี  

2. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

3. สามารถเขียนโปรแกรม/พัฒนาระบบงานโดยใช้ภาษา PHP , JAVA , .NET ได้เป็นอย่างดี

4. สามารถควบคุมดูแลระบบ Software, Network, Server และแก้ไขระบบหากเกิดปัญหาขัดข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ในระบบ Security เบื้องต้น เช่น Antivirus , Firewall 
6. มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การออกรายงานข้อมูล

7. มีประสบการณ์ People Soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.มีใจรักงานบริการ

Job Discrittion
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
เขียน query ที่ใช้บน MSSQL ในการดึงข้อมูล เพื่อทำ Report ตามที่ได้รับมอบหมาย
เขียน Program บนหน้า WEB หรือ WAP Site และสร้าง Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
ASP.net
PHP
API
Report Server
SQL Server
Window server
 

สนใจสอบถาม

☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 

 

 

ICT 1 26 มกราคม 2566 17:04:32
7 เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์
คุณสมบัติ
 
- เพศ ชาย อายุ 21-40 ปี
- ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
 
วิศวกรรม 1 26 มกราคม 2566 17:04:39
8 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย

คุณสมบัติ :

  • เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และงานบริการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ, ความซื่อสัตย์, ความละเอียด รอบคอบ, มีปฎิภาณไหวพริบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

งานที่รับผิดชอบ :

  • รับลงทะเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • รับชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกและใน
  • ประสานงานบริษัทประกัน หรือบริษัทคู่สัญญา, ทำ Fax claim 
  • ดูแลรับผิดชอบงาน Admission

 

 

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
แผนกแคชเชียร์ 2 26 มกราคม 2566 17:04:47
9 Application Support

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

2. ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint   Microsoft SQL       

 5.  มีใจรักงานบริการ

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ICT 1 26 มกราคม 2566 17:04:56
10 พยาบาล ( Check up Center)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี 

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 26 มกราคม 2566 17:05:08
11 เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าต่างประเทศ
คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 24-40ปี
- ปริญญาตรีสาขาภาษาต่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้อง
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181/2183
 
 
 
 
 
 
 
 
IMSC 1 26 มกราคม 2566 17:05:20
12 ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ  21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

วิศวกรรม 1 26 มกราคม 2566 17:05:31
13 เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(Event Marketing)

รายละเอียดงาน

         -  สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการตลาดประเภท Event ภายในและภายนอก ตามกระบวนการและแผนงานที่กำหนด งานธุรการ และงานเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

      -  เพศ ชาย

       - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ การสื่อสารการตลาด/ การบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

      -  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานกิจกรรมการตลาด (Event) ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี

       - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

      -   มีใจรักงานบริการ

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

 

 

การตลาด 1 26 มกราคม 2566 17:05:58
14 พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 26 มกราคม 2566 17:06:09
15 พยาบาลวิชาชีพแผนก GI
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 26 มกราคม 2566 17:06:20
16 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- เพศหญิง
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi
หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 
งานที่ได้รับมอบหมาย
-เตรียมพร้อมผู้ป่วยในการเข้ารับบริการกายภาพบำบัด ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่ห้อง/เตียงรักษา แนะนำหรือช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
-ต้อนรับผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยในการรับการบริการ
-เตรียมวัดสัญญาณชีพ แจ้งนักกายภาพบำบัดเมื่อสัญญาณชีพไม่เป็นไปตามที่กำหนด
-ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ฝ่ายการพยาบาล 1 26 มกราคม 2566 17:06:32
17 พยาบาล ห้องผ่าตัด(OR)
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี     
- วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 
- ประสบการณ์ในงานการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5  ปี 
- มีประสบการณ์งาน ในห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีใจรักงานบริการ
 
 
 
 
 
สนใจสอบถาม
☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 
 
 
ฝ่ายการพยาบาล 2 26 มกราคม 2566 17:06:43
18 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 
งานที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 2 26 มกราคม 2566 17:07:05
19 วิสัญญีพยาบาล

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 24-40 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1

4.ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล

5.มีประสบการณ์ในงานวิสัญญีพยาบาลและห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 2  ปี

 

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi
หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
ห้องผ่าตัด 1 26 มกราคม 2566 17:07:19
20 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย (OPD)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 20-35 ปี

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 26 มกราคม 2566 17:07:35
21 ผู้ช่วยพยาบาลไตเทียม
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 26 มกราคม 2566 17:07:48
22 นักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติ
-จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้าน กายภาพบำบัด
-เพศ ชาย/หญิง
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
งานที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจประเมิณ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุความบกพร่องของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด
-วางแผนการรักษารายบุคคลร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ต่อผู้ป่วยนอก-ในให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ ในเวลาที่กำหนด เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ประเมิณความเสี่ยงในการรักษาทางกายภาพบำบัด  ข้อห้ามข้อระวัง และให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติตามมาตรฐานวิชาชีพ
-บันทึก  ศึกษา รวบรวม สรุปวิเคราะห์ปัยหาด้านกายภาพบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยต่ละราย ได้อย่างเหมาะสม
ฝ่ายการพยาบาล 1 26 มกราคม 2566 17:08:05