World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ความรู้สึกแรกกับ “ธาราบำบัด”

 

ความรู้สึกแรกกับ “ธาราบำบัด”

ผมเพิ่งผ่าตัดหัวไหล่ขวามาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยอาการเส้นเอ็นขาด 3 เส้น ใช้งานไม่ได้เลย ซึ่งในตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว แต่ยังมีอาการขัดๆ เอื้อมได้ไม่สุดแขน โดยแพทย์ผู้ผ่าตัดกับนักกายภาพแนะนำว่าควรทำกายภาพปกติควบคู่ไปด้วย แต่ถ้าจะให้ดีในการบำบัดรักษาควรทำ “ธาราบำบัด” เพราะว่าการทำธาราบำบัดจะช่วยในการพยุง ทำให้การรักษาดีขึ้น โดยแพทย์แนะนำให้กายภาพที่ไหล่เป็นหลัก พอดีเป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาล และทราบจากการแนะนำของคุณกุลิศราด้วย

หลังจากทำธาราบำบัดครั้งแรก รู้สึกแขนยกได้ดีขึ้น รู้สึกต่างจากการทำกายภาพทั่วไปที่ว่า ธาราบำบัดใช้แรงน้อยกว่า จะมีแรงพยุงอยู่ เราจะใช้แรงแค่ 50% ของที่เราออกแรงไป แต่การกายภาพทั่วไป เราจะใช้แรงทั้งหมด 100% และยังช่วยลดการเจ็บปวดจากการกายภาพได้ด้วย

หลังจากวันนี้ ตนเองตั้งใจจะมาทำธาราบำบัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำคุณภรรยาให้มาทำด้วย เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับปวดคอ ปวดหลังอยู่ และสุดท้ายอยากแนะนำกับผู้ที่มีปัญหาไขข้อ กระดูก เช่นเดียวกันนี้ ให้ลองเข้ามาใช้ธาราบำบัดในการรักษาซึ่งมีประโยชน์อย่างมากครับ

 

คุณวรพล เอนกกิจพานิชย์

หนึ่งในผู้เข้ารับการรักษาด้วยธาราบำบัด