นายแพทย์ ปวีณ เพชรรักษ์

ศูนย์โสต-ศอ-นาสิกเฉพาะทาง, ศูนย์นอนกรน เวิลด์เมดิคอล, ศูนย์โรคภูมิแพ้

เฉพาะทาง : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Accessibility Tools