รางวัลโรงพยาบาลคุณภาพ

รางวัลและการรับรอง
Awards & Accreditations

delimiter image

การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับและแสดงถึงคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้คะแนนสูงถึง 97% ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563

Joint Commission International (JCI) คือ การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยการดูแลผู้ป่วย โดยมาตรฐานของ JCI มีความเป็นสากลอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดทำและปรับปรุง กระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งมีการกำกับดูแลอย่างรัดกุมโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญจากแต่ละทวีปทั่วโลก นอกจากนั้นมาตรฐานยังได้รับการประเมินโดยบุคคลต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการพิจารณาโดยสภาที่ปรึกษาของ JCI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพสาขาต่างๆ

 

การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับและแสดงถึงคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล

Joint Commission International (JCI) คือ การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยการดูแลผู้ป่วย โดยมาตรฐานของ JCI มีความเป็นสากลอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดทำและปรับปรุง กระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งมีการกำกับดูแลอย่างรัดกุมโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญจากแต่ละทวีปทั่วโลก นอกจากนั้นมาตรฐานยังได้รับการประเมินโดยบุคคลต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการพิจารณาโดยสภาที่ปรึกษาของ JCI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพสาขาต่างๆ

 

Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award ประจำปี 2023 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award หรือรางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีว่า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับความไว้วางใจอย่างยิ่งจากผู้ใช้บริการในด้านการตรวจสุขภาพ

 

Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award ประจำปี 2023 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award หรือรางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีว่า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับความไว้วางใจอย่างยิ่งจากผู้ใช้บริการในด้านการตรวจสุขภาพ

 

รางวัล  Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards ประจำปี 2019-2020 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร ประจำปี 2019-2020 โดยกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่มาใช้บริการ

 

รางวัล  Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards ประจำปี 2019-2020 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร ประจำปี 2019-2020 โดยกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่มาใช้บริการ

 

รางวัล Brilliance in Acts of Health Care ประจำปี 2019 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล TOP PEOPLE OF THE YEAR 2019 รางวัลบุคคลชั้นนำแห่งปีด้านการดูแลสุขภาพ โดย BRILLIANT STAR WORLD CLASSIC AWARD

รางวัล Brilliance in Acts of Health Care ประจำปี 2019 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล TOP PEOPLE OF THE YEAR 2019 รางวัลบุคคลชั้นนำแห่งปีด้านการดูแลสุขภาพ โดย BRILLIANT STAR WORLD CLASSIC AWARD

รางวัล Top 10 People’s Choice Awards Thailand ประจำปี 2016 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Top 10 People’s Choice Awards Thailand ประจำปี 2016 รางวัลการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัล Top 10 People’s Choice Awards Thailand ประจำปี 2016 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Top 10 People’s Choice Awards Thailand ประจำปี 2016 รางวัลการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Accessibility Tools