ประกันที่เข้าร่วม

  • Image

    ประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ ด้วยการประสานงานกับบริษัทประกันภัย และบริษัทช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ใส่ใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้าและผู้ป่วยอย่างคุ้มค่าที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

   ศูนย์ประกันสัมพันธ์

    เปิดบริการทุกวัน 08.00 – 20.00 น.

    โทร. 02-836-9999 ต่อ *2172-3

*หมายเหตุ: เครดิตค่ารักษาพยาบาลอยู่ภายใต้ความคุ้ม
ครองของกรมธรรม์และเป็นไปตามเงื่อนไขโรงพยาบาล

บริษัท เอไอเอ จำกัด
www.aia.co.th

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.thailife.com

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.krungthai-axa.co.th

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.azay.co.th

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.allianz.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.muangthai.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.muangthaiinsurance.com

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.dhipayalife.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.dhipaya.co.th

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.tokiomarinelife.co.th

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.tokiomarinesafety.co.th

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.fwd.co.th

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
www.chubb.com

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
hwww.prudential.co.th

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.ocean.co.th

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.viriyah.co.th

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.bangkoklife.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.bangkokinsurance.com

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.philliplife.com

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
www.generali.co.th

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.thanachartinsurance.co.th

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.samsunglife.co.th

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.navakij.co.th

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.sompo.co.th

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
www.thaivivat.co.th

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.southeastlife.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.deves.co.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
www.rvp.co.th

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.smk.co.th

บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด
www.lumahealth.com

Accessibility Tools