ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

delimiter image

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC)
เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่าง
ครบครัน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพ

แชร์   

ตำแหน่งงานว่าง : 20 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 24-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร และผ่านการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
 • ประสบการณ์ในงานการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 0 – 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.6 จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี) หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยเบื้องต้น
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • ประสบการณ์ในงานการพยาบาล Ward ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบรับรองใบประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้ Microsoft office ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นกะได้ หยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทย์ฯคอม/IT หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ ERP สำหรับ Back Office เช่น People Soft, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน, อดทน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint Microsoft SQL
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 0 – 3 ปี
 • ใช้โปรแกรม Computer Graphic ได้ดี
 • มีประสบการณ์เทำงานโรงพยาบาลมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร จะได้รับ
 • พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม. 6 /ปวช.
 • มีประสบการณ์งานด้านกายภาพบำบัดโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • ประสบการณ์ในงานการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์งาน ในห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ *2183

LINE : https://lin.ee/y1zKbvi

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล ชั้น 21 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

Accessibility Tools