เวิลด์ฟู้ดฮอลล์

เวิลด์ฟู้ดฮอล์ ชั้น B-1
ของอาคารโรงพยาบาล

delimiter image

ร้านอาหารภายในเวิลด์ฟู้ดฮอล์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการร้านอาหารภายใต้มาตรการรักษาความสะอาด สดใหม่ ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยของอาหารทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ประกอบไปด้วยร้านอาหารหลากหลายประเภท รวมถึงบริการร้านอาหารฮาลาลที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

    ให้บริการตั้งแต่ 07:30 – 14:00 น.

Image module
Image module
Image module

Ramida Thai Massage

delimiter image

เปิดให้บริการนวดไทย นวดเท้า นวดคอบ่าไหล่ นวดน้ำมันอโรม่า นวดประคบสมุนไพร เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00น. ชั้น  B1 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

    ให้บริการตั้งแต่ 10:00 – 22:00 น.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools