ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ (CCU)

แชร์   

ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ (CCU)

ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤตทางด้านระบบหัวใจ ภายในห้องมีความพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะร่วมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงสุดขณะเข้ารับบริการ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ยังให้ความสำคัญต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วย ภายในห้องจึงมีโทรทัศน์ ที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายขณะเข้ารับการรักษา  

Image module
Image module
Image module
Image module

รายละเอียดห้องพัก

delimiter image
world medical detail_ward cost

ค่าใช้จ่ายต่อวัน

– ค่าห้อง 5,700 บาท
– ค่าบริการพยาบาล 4,500 บาท
– ค่าบริการโรงพยาบาล 2,000 บาท

world medical detail_ward breakfast

อาหาร

– อาหารไทย มื้อละ 250 บาท
– อาหารยุโรป มื้อละ 400 บาท

world medical detail_ward note

หมายเหตุ

– การคิดค่าห้องจะเริ่มคิดตั้งแต่
เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาล
– อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ราคาสำหรับคนไทย

world medical detail_ward detail service

สอบถามรายละเอียด

 – โทร. (662) 836 9999 ต่อ *2172-3 

  • Image

    VDO แนะนำห้องพัก

ห้องพักที่เกี่ยวข้อง

ห้องอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต  (NICU)

ห้องอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)

รองรับการดูแลรักษาทารกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงสุด​
ห้องอภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทางด้านระบบหัวใจ CCU Intermediate

ห้องอภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทางด้านระบบหัวใจ CCU Intermediate

รองรับผู้ป่วยระยะวิกฤตทางด้านระบบหัวใจ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาโดยเฉพาะ และมีโทรทัศน์ ที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายขณะเข้ารับการรักษา
ห้องอภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ICU Intermediate

ห้องอภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ICU Intermediate

รองรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน และห้องน้ำส่วนตัว เพื่อรองรับการรักษาผู้ป...
ห้องไอซียู ICU Isolation (Negative Pressure)

ห้องไอซียู ICU Isolation (Negative Pressure)

รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ด้วยระบบปรับความดันอากาศที่เป็นลบและการระบายอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมห้องน้ำส่วนตัว และมีโทรทัศน์เพื่อ...
ห้องไอซียู (ICU)

ห้องไอซียู (ICU)

​ รองรับผู้ป่วยระยะวิกฤต พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะอย่างใกล้ชิด และมีโทรทัศน์เพื่อสร้างความผ่อนค...

Accessibility Tools