ยินดีต้อนรับสู่
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

delimiter image

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ก่อตั้งขึ้นในปี ..2556 ดำเนินการโดย บริษัท  บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ด้วยบริการที่เป็นเลิศและมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด เราถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยและชาวต่างชาติด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI  อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นพัฒาคุณภาพและมาตรฐานของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด  

“การรักษาสุขภาพ” ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล  

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เราได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับและแสดงถึงคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล

ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  

ความสำเร็จของเรามีหัวใจสำคัญอยู่ที่ทีมแพทย์ ผู้มุ่งมั่นเอาใจใส่และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเยี่ยมโดยทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา รวมไปถึงพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์  และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 

ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  

ความสำเร็จของเรามีหัวใจสำคัญอยู่ที่ทีมแพทย์ผู้มุ่งมั่น เอาใจใส่ และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเยี่ยม โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา รวมไปถึงพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์  และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 

เทคโนโลยีทางการแพทย์และ
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

delimiter image

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เราให้ความสำคัญกับความก้าวหน้า ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เราจึงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนวัตกรรมที่ทันสมัยนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งเรายังพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย การรักษาที่แม่นยำ และเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษา ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

Layer
Layer
Layer
Layer
Layer

การดูแลด้วยความรักและใส่ใจในการบริการ

delimiter image

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมีปณิธานในการดูแลผู้รับบริการทุกท่านด้วยความใกล้ชิดและใส่ใจ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านสะดวกสบายและมั่นใจที่สุดเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลของเรา อีกทั้งเรายังมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการสื่อสารและเข้าใจความแตกต่างด้านภาษาไปจนถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมด้วยความเอาใจใส่ ไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตาม 

ทุ่มเทการรักษา คุ้มค่าการบริการ วางใจแพทย์เฉพาะทาง
Your World of Health and Happiness 

Accessibility Tools