การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBOT) ในการรักษามะเร็ง

การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy หรือ HBOT) ในการรักษามะเร็งนั้นเป็นการใช้วิธีการบำบัดด้วยการหายใจเอาออกซิเจนบริสุทธิ์ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าปกติ เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจมีผลต่อการรักษามะเร็งในหลายด้าน ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ออกซิเจนแรงดันสูงในการรักษามะเร็ง

การใช้วิตามินซีความเข้มข้นสูง(Megadose vitamin C) ในการรักษามะเร็ง

การใช้วิตามินซีความเข้มข้นสูง (Megadose vitamin C) ในการรักษามะเร็งได้รับความสนใจจากนักวิจัยและแพทย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การใช้งานยังมีความขัดแย้งและต้องการการศึกษาเพิ่มเติม ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิตามินซีความเข้มข้นสูงในการรักษามะเร็ง