นายแพทย์ พิศาล อาภัสระวิโรจน์

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า, ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

เฉพาะทาง : ศัลยกรรมทั่วไป

Accessibility Tools