แพทย์หญิง ตรีทิพย์ เกิดสินธ์ชัย

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า, ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง, ศูนย์รักษ์เต้านม WMC

เฉพาะทาง : เต้านมและเสริมสร้างเต้านม

Accessibility Tools