บอกลาริดสีดวงทวารหนัก กับการรักษาด้วยเลเซอร์

แม้ว่าริดสีดวงทวารหนักจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นอวัยวะของร่างกาย แต่เส้นเลือดที่ทวารหนักกลับเป็นส่วนหนึ่งที่น้อยคนจะพูดถึง