หลังติดโควิด ทำ Hyperbaric Oxygen therapy ดีอย่างไร?

Hyperbaric Oxygen therapy คือ การบำบัดด้วยออกซิเจน 100% ภายใต้ความดันสูง 2-3 เท่าจากความดันบรรยากาศปกติ