การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ผ่านกล้อง Endoscope

เทคโนโลยีที่ช่วยให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป ถ้าพูดถึงในสมัยก่อนเมื่อเวลาคิดถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เราจะนึกถึงภาพการผ่าตัดใหญ่ แผลยาว และมีโอกาสบาดเจ็บต่อเส้นประสาทสูงทำให้ผู้ป่วยมีความกังวลและกลัวการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด