โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) ถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัว เพราะหลายคนกว่าจะรู้ตัว