Fibro Scan คือ เทคโนโลยีอัลตราซาวด์แบบพิเศษที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยเพื่อตรวจหาภาวะพังผืดและปริมาณไขมันที่สะสมในตับ

สปาตา (Eyelid Spa) คือ นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาดวงตา ด้วยการทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกของต่อมต่างๆ กำจัดไรขนตา รักษาขอบตาอักเสบ