"โรคหัวใจ” ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง