ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดผ่านกล้อง

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น การอักเสบหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และเส้นเอ็น ตลอดจนการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อและกระดูก เป็นต้น โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาและศัลยกรรมกระดูกและข้อให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ด้วยเทคนิคการส่องกล้องเพื่อตรวจและผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลขนาดใหญ่ มีความแม่นยำและได้รับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 กด 4

Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  การตรวจวินิจฉัย ด้วย MRI และ CT scan
 • Image
  ให้การรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
 • Image
  ให้การรักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องในกลุ่มผู้ป่วยที่เส้นเอ็นฉีกขาดบริเวณข้อไหล่ เข่า และข้อเท้า
 • Image
  ให้การรักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องในกลุ่มผู้ป่วยที่ผิวข้อฉีกขาดบริเวณข้อไหล่ เข่า และข้อเท้า
 • Image
  ให้การรักษาโดยผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อทำความสะอาดข้อจากภาวะติดเชื้อภายในข้อ
 • Image
  การฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 4

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools