ศูนย์ศัลยกรรมช่องท้อง,
ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทางช่องท้อง ลำไส้ และทวารหนัก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยโรคทางเฉพาะทางช่องท้อง ลำไส้ และทวารหนักอย่างครบวงจร โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งการตรวจประเมินวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคเพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน หรือผู้ที่ต้องผ่าตัดเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 กด 4 หรือ *2621-3

Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วย โรคทางศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่

 • Image
  ส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา
 • Image
  ผ่าตัดช่องท้องโดยการส่องกล้อง เช่น ผ่าตัดถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดี ผ่าตัดไส้ติ่ง
 • Image
  ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง
 • Image
  รักษามะเร็งในช่องท้อง ลำไส้ และทวารหนัก
 • Image
  ผ่าตัดโรคซับซ้อนที่ทวารหนัก
 • Image
  การผ่าตัด Bypass ทางเดินอาหารในโรคที่มีการตีบหรืออุดตันของทางเดินอาหาร
 • Image
  ผ่าตัดลำไส้และกระเพาะอาหาร
 • Image
  ผ่าตัดรูทวารเทียมที่หน้าท้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery Center) ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 4 หรือ *2621-3

Image module

โรคทางศัลยกรรมช่องท้องและลำไส้และทวารหนัก

 • ทางเดินอาหารอุดกลั้นหรือตีบจากภาวะต่างๆ เช่น กรดไหลย้อนเรื้อรังจนทำให้เกิดพังผืดหรือแผลเป็นส่งผลให้หลอดอาหารส่วนต้นตีบแคบลง ,ก้อนหรือมะเร็งที่ทำให้เกิดการตีบแคบของทางเดินอาหาร
 • มะเร็งทางเดินอาหาร ลำไส้ และทวารหนัก
 • กระเพาะอาหารทะลุ
 • นิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดี
 • ติ่งเนื้อในถุงน้ำดี ท่อน้ำดี
 • ก้อนที่ตับ
 • การตีบและอุดตันของลำไส้
 • โรคฝีคัณฑะสูตร (Anal fistula)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery Center) ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 4 หรือ *2621-3

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools