ศูนย์ไตเทียม

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต ที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแลและการปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง พร้อมทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีระบบการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับผู้ป่วยโรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

Image module

ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบการฟอกเลือดแบบทั่วไป และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)


 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ไตเทียม ชั้น  
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร. 02-836-9999 ต่อ *3521-2, 080-994-1191

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

จุดเด่นของ เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง

สามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้ จนถึงการขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ได้มากขึ้น โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ

 • Image
  สามารถขจัดของเสียฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น จึงทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น
 • Image
  ลดสารก่อการอักเสบของร่างกาย
 • Image
  ลดสารก่อการอักเสบของร่างกาย
 • Image
  ภาวะโลหิตจางดีขึ้น ลดการฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
 • Image
  มีความอยากอาหารมากขึ้น ภาวะโภชนาการดีขึ้น
 • Image
  คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผิวขาวขึ้น ไม่ดำคล้ำ
 • Image
  ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ลดการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือด
 • Image
  ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม (Kidney Dialysis Center) ชั้น  
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร. 02-836-9999 ต่อ *3521-2, 080-994-1191 

Image module
Image module
Image module
Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • Image
  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการฟอกประสิทธิภาพสูง (Hemodiafiltration)
 • Image
  บริการทำ Plasmapheresis, CRRT
 • Image
  มีระบบน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปให้บริการสำหรับผู้ป่วยวิกฤต
 • Image
  มีระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขณะฟอกเลือด เช่น Internet, TV ประจำทุกเตียง โดยแยกหูฟัง ลดการรบกวนทางเสียง
 • Image
  มีเตียงระบบ Auto Control สามารถปรับระดับได้ตามที่ต้องการ สร้างความสะดวกสบายในการนอนหรือนั่งล้างไต รองรับผู้ป่วยทุกรูปแบบ พร้อมกริ่งประจำเตียงสำหรับขอความช่วยเหลือ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • Image
  มีทีมแพทย์ พยาบาล และเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • Image
  มีการเยี่ยมจากนักโภชนาการครั้งแรกและทุกอาทิตย์ เพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการ
 • Image
  การบริการในรูปแบบ One Stop Service
 • Image
  ให้บริการล้างไตได้ถึงห้องพัก ในกรณีผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วไม่สามารถลงมารับบริการล้างไตได้ที่ศูนย์ล้างไต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม (Kidney Dialysis Center) ชั้น  
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร. 02-836-9999 ต่อ *3521-2, 080-994-1191 

Image module

เรื่องการเบิกจ่าย

 • Image
  สามารถเบิกจ่ายสิทธิของรัฐได้ ทั้ง สิทธิประกันสังคม สิทธิราชการ (กรมบัญชีกลาง) และ รัฐวิสาหกิจ
 • Image
  สามารถใช้สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ ได้
 • Image
  มีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับการตรวจเลือด 30 – 50 %

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม (Kidney Dialysis Center) ชั้น  
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร. 02-836-9999 ต่อ *3521-2, 080-994-1191 

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ให้มากกว่าการรักษา ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแลและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียม...

Accessibility Tools