ศูนย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง

delimiter image

แชร์   

ศูนย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บริการให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งทุกชนิดอย่างครบวงจร โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็งที่มีประสบการณ์สูงหลากหลายสาขา ตลอดจนการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพขั้นสูง สำหรับตรวจคัดกรอง ประเมินระยะของโรค เพื่อค้นหารอยโรคที่กลับเป็นซ้ำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 กด 2

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  บริการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการเข้ารับการรักษามะเร็ง
 • Image
  การประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง

 • Image
  การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
 • Image
  การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพ็ท/ซีที (PET/CT) ส่งตรวจ โรงพยาบาล contract

 • Image
  การผ่าตัดรักษามะเร็ง
 • Image
  การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง
 • Image
  การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด และการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง หรือ targeted therapy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 กด 2

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools