หน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

delimiter image

แชร์   

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ อาทิ โรงงาน สำนักงาน สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่กำหนด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้านชีวอนามัย ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพประจำปี หรือการฉีดวัคซีน เป็นต้น หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ จัดส่งผลอย่างรวดเร็ว โดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกการตลาด 
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร. 02-836-9999 ต่อ 9546 

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการของหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 • Image
  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ( Weight / Height )
 • Image
  วัดความดัน( Vital Sign )
 • Image
  เจาะเลือด ( Blood Test )
 • Image
  เก็บปัสสาวะ ( Urine )

 • Image
  ทดสอบการได้ยิน
 • Image
  วัดสายตา
 • Image
  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • Image
  ตรวจสมรรถภาพปอด
 • Image
  ทดสอบแรงบีบมือ แรงเหยียดขา

 • Image
  เอกซเรย์ ( X-ray )

 • Image
  พบแพทย์ ( Physical Examination )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกการตลาด
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร. 02-836-9999 ต่อ 9546

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

 • Image
  ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • Image
  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • Image
  บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกการตลาด
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร. 02-836-9999 ต่อ 9546

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image

Accessibility Tools