คลินิกเฉพาะโรค
(จิตเวชศาสตร์)

delimiter image

แชร์   

คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บริการดูแลให้คำปรึกษารายบุคคลมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูจิตใจสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และบุคลิกภาพ ตลอดจนผู้ป่วยโรคทางกายที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยมีแพทย์เฉพาะทางคอยให้คำแนะนำและวางแผนบำบัดการรักษาในรูปแบบต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นหลักการให้บริการตามมาตรฐานสากล และการให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ในระยะยาว

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์) ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 กด 2 หรือ *2921-3

Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  การตรวจรักษาและบำบัดภาวะสุขภาพจิตทั่วไป เช่น ภาวะเครียดสะสม, โรคซึมเศร้า, โรคไบโพลาร์ หรืออารมณ์แปรปรวนสองด้าน , มีปัญหาในการนอน , กลุ่มโรควิตกกังวลและแพนิค, โรคกลัวที่แคบ, โรคย้ำคิดย้ำทำ, อารมณ์แปรปรวน
 • Image
  ให้คำปรึกษาปัญหาด้านอื่น ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัวและปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการปรับตัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาทางอารมณ์ในวัยต่าง ๆ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์) ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 2 หรือ *2921-3

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools