ตากแดดจัดนานๆ ระวังลูกน้อยเสี่ยง “โรคลมแดด”

ใกล้ถึงช่วงปิดเทอมแบบนี้เด็กหลายคนมักจะชื่นชอบออกมาวิ่งเล่นตากแดดท่ามกลางอากาศร้อนและแสงแดดจัดเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดอาการเพลียแดดได้ โดยอาการเพลียแดดจะค่อย ๆ เกิดขึ้น และอาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยจากความร้อนอื่น ๆ โดยเฉพาะโรคลมแดด (Heatstroke)

“เฮอร์แปงไจน่า” โรคระบาดในเด็กที่ต้องระวัง

โรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก มักระบาดในเด็กอายุ 2 ถึง 10 ปี พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก ๆ เราไปทำความรู้จักกับโรคนี้ เพื่อหาแนวทางในการรักษาและป้องกันให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคดังกล่าว

เลี้ยงลูกอย่างไร เมื่อต้องอยู่ในสังคมแห่งการบูลลี่

การบูลลี่ หมายถึง การกระทำที่รุนแรงหรือไม่พึงประสงค์ที่กระทำต่อบุคคลอื่นซ้ำๆ โดยมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ การบูลลี่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ

hMPV ไวรัสตัวร้าย! อันตรายกว่าที่คิด

ในเด็กเล็กมักจะมีอาการไอ น้ำมูก มีไข้ บางรายมีเจ็บคอ เสียงแหบ และเกิดปอดอักเสบได้ และ ในผู้ใหญ่หรือเด็กโต จะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัว อาการคล้ายการคล้ายไข้หวัดใหญ่ Covid-19 และ RSV

การดูแลภาวะชักจากไข้ในเด็ก

ภาวะชักจากไข้ มักพบในเด็กที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส สาเหตุที่พบบ่อยมักเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร

รู้เท่าทัน “โรคหัวใจเด็ก”

โรคหัวใจในเด็ก สามารถพบในเด็กได้ทุกช่วงวัย ผู้ป่วยเด็กบางรายมีความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์มารดาและบางรายตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเกิด

ไข้เลือดออก โรควายร้าย เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ ยุงจะรับไวรัสจากการดูดเลือดของคนไข้ที่มีเชื้อ

โรคหัด โรคใกล้ตัวเด็ก 0-5 ปี ที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง

โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส Rubeola virus ซึ่งติดต่อและเกิดการระบาดได้ง่าย สามารถติดเชื้อได้ในคนทุกวัย

ลูกเติบโตผิดปกติ ไม่ตามวัย อาจเกิดจากขาด Growth Hormone!

Growth Hormone คือ ฮอร์โมนสำคัญที่ถูกผลิตและหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ร่างกายผลิตขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายขณะที่มีการนอนหลับ

มีประจำเดือนแล้ว หยุดสูงจริงหรือ!!!

“การมีประจำเดือน” คือหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศหญิงว่าเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งช่วงเวลาการมีประจำเดือนครั้งแรก