ตามัว มองไม่ชัด เห็นแสงจ้า เห็นภาพซ้อน อาจเป็นอาการของ “ต้อกระจก”

ต้อกระจกสาเหตุของการตาบอดอันดับ 1 ของโลก! เนื่องจากต้อกระจกนั้นเป็นความเสื่อมของเลนส์ตาที่เกิดขึ้นตามวัย จึงไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ยังโชคดีที่ต้อกระจกนั้นสามารถรักษาให้หายได้