“มะเร็งปอด” รู้ไว รักษาได้ ด้วยเครื่องตรวจคัดกรอง “Low-Dose CT”

ระยะเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง คือระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมาก แต่รู้หรือไม่ว่า ระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงนั้น มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก “โรคมะเร็งปอด”