“ไม่แก่” แต่ช่องคลอดแห้ง ทำอย่างไรดี?

อาการช่องคลอดแห้ง เป็นอาการที่ช่องคลอดขาดเมือกหล่อลื่น เดิมทีคนทั่วไปมักคิดว่าจะเกิดอาการนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีอายุมาก เข้าสู่วัยทอง หรือสูงวัย

เรื่องที่ควรรู้ก่อนมีครอบครัว

“การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร” มีจุดประสงค์ในการสืบค้นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจางทางพันธุกรรม)