เรื่องที่ควรรู้ก่อนมีครอบครัว

“การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร” มีจุดประสงค์ในการสืบค้นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจางทางพันธุกรรม)