แพทย์หญิง พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล (Domo)

เฉพาะทาง : อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง ประจำศูนย์ : สมองและระบบประสาท ชั้น 2

WMC Template Doctor Profile (Demo)

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2

แพทย์หญิง เอื้อกานต์ ทนานใหญ่

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2

แพทย์หญิงทิวานันท์ พรหมวรานนท์

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2

แพทย์หญิงหทัยทิพย์ มานุพีรพันธ์

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2

WMC Template Doctor Profile 02

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2

แพทย์หญิง พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล

เฉพาะทาง : อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง ประจำศูนย์ : สมองและระบบประสาท ชั้น 2

WMC Template Doctor Profile 02

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2

แพทย์หญิง เอื้อกานต์ ทนานใหญ่

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2

WMC Template Doctor Profile

เฉพาะทาง : คลินิกระงับปวด และผ่าตัด ข้อ สะโพก ข้อเข่า ข้อไหล่
ประจำศูนย์ : ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ชั้น 2