ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

delimiter image

แชร์   

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งการให้คำปรึกษากับผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถตรวจวินิจฉัย และรองรับผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

  เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9977
  1218 กด 1

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module
Image module
Image module
 • Image
  ทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • Image
  พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 • Image
  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • Image
  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด และทารกปริกำเนิด
 • Image
  พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
Image module

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Accident & Emergency Center) ชั้น 1
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02-836-9977
Call Center : 1218 กด 1

Image module
 • Image
  ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • Image
  ห้องสังเกตอาการ
 • Image
  ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ
 • Image
  Mobile ICU พร้อมให้บริการดูแล และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Accident & Emergency Center) ชั้น 1
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02-836-9977
Call Center : 1218 กด 1

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Accessibility Tools