ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทางการผ่าตัด ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อไหล่เทียม

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทางการผ่าตัด ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อไหล่เทียม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อไหล่เทียม ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อและทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูแลภายหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อกระดูกต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และมีความปลอดภัยสูงสุด

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทางการผ่าตัด ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อไหล่เทียม  ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 กด 4

Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาภาวะเสื่อมของข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อไหล่
 • Image
  ฉีดน้ำหล่อลื่นหรือเกร็ดเลือดเข้มข้นเข้าภายในข้อ บรรเทาอาการขัดภายในข้อ ในผู้ที่มีภาวะเสื่อมของข้อที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
 • Image
  ให้การรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อไหล่ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

 • Image
  การดูแลภายหลังการผ่าตัดโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Image
  การติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศููนย์ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทางการผ่าตัด ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อไหล่เทียม ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 4

Image module

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ข้อเสื่อม

 • Image
  ความเสื่อมตามวัย
 • Image
  น้ำหนักตัวที่มากเกินไป
 • Image
  กิจกรรมที่มีแรงกดต่อข้อ เช่น คุกเข่า นั่งพับเพียบ ขัดสมาธิ ยกของหนักเป็นประจำ
 • Image
  การขึ้นลงบันไดบ่อยๆ หรือการใช้งานข้อนั้นๆ ซ้ำๆ เป็นประจำ เช่น นักกีฬา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศููนย์ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทางการผ่าตัด ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อไหล่เทียม ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 4

Image module

สาเหตุอื่นที่ทำให้พิจารณาเปลี่ยนข้อเทียม

 • Image
  การรับประทานยาบางประเภท ส่งผลทำเกิดการตายของข้อกระดูก
 • Image
  อุบัติเหตุการแตกหักของข้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศููนย์ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทางการผ่าตัด ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อไหล่เทียม  ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 4

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
แพ็กเกจ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียม

แพ็กเกจ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียม

ข้อเข่าเสื่อมรักษาได้ โดยทีมผ่าตัดผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์

Accessibility Tools