ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

delimiter image

แชร์   

ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาสมรรถภาพของปอด โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคปอดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ร่วมกับทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้การรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายจากโรค ปอดติดเชื้อ เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมพอง โรคมะเร็งปอด โรคโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ โรคหอบหืด

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 กด 2

Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  การวินิจฉัยโรคของปอดและหลอดลมด้วยการส่องกล้อง Bronchoscopic Examination
 • Image
  การตรวจหาก้อนเนื้อในทรวงอก Thoracoscopic Examination
 • Image
  การเจาะหาชิ้นเนื้อออกมาตรวจโดยใช้ Needle Biopsy
 • Image
  การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ Laparoscopic Examination and Biopsy

 • Image
  การถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ปอด Chest X – ray
 • Image
  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองมะเร็งปอด และ โรคปอดต่างๆ low dose CT chest
 • Image
  การตรวจสมรรถภาพปอด โดย การเป่าปอด Pulmonary Function Test
 • Image
  การตรวจภาวะนอนกรน Home sleep test
 • Image
  เครื่องช่วยหายใจ CPAP BIPAP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center) ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 กด 2

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
“มะเร็งปอด” รู้ไว รักษาได้ ด้วยเครื่องตรวจคัดกรอง “Low-Dose CT”

“มะเร็งปอด” รู้ไว รักษาได้ ด้วยเครื่องตรวจคัดกรอง “Low-Dose CT”

ระยะเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง คือระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมาก แต่รู้หรือไม่ว่า ระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงนั้น มีผู้ป่วยที่เสียชี...
แพ็กเกจ ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

แพ็กเกจ ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

มะเร็งปอดหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ซึ่งมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลกและเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง

Accessibility Tools