ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย

delimiter image

แชร์   

ให้บริการภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในการวินิจฉัยโดยรังสีแพทย์ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรกของโรค ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในการสร้างภาพสามมิติ และสร้างภาพเสมือนจริงในการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน ทำให้ได้ผลการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ นอกจากนี้ เรามีการจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีในระบบ PACS SYSTEM ตามมาตรฐาน DICOM สามารถนำภาพเอกซเรย์ต่างๆ ออกมาแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แผนกต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกในการติดตามผลการตรวจของแพทย์ผู้รักษา ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคดียิ่งขึ้น

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย ชั้น 1
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 08.00-20.00 น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 ต่อ *2016-7

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

เราพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้แก่

 • Image
  การตรวจด้วยเครื่อง MRI ( Magnetic Resonance Imaging ) 1.5 Tesla
 • Image
  การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( Multi-detector CT SCAN 64 slices )
 • Image
  3Digital Mammogram เป็นการตรวจเต้านมด้วยรังสีเอกซเรย์ (X-Ray)
 • Image
  การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง Ultrasound 2D
  – การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ( Ultrasound Upper Abdomen )
  – การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง ( Ultrasound Lower Abdomen )
  – การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ( Ultrasound KUB System ) การตรวจเต้านม ( Ultrasound Breasts )- การตรวจต่อมไทรอยด์ ( Ultrasound of Thyroid )
  – การตรวจอื่นๆ  เช่น การตรวจอัลตราซาวนด์เส้นเลือด ( Ultrasound Doppler ) อัลตราซาวนด์ศีรษะเด็กแรกเกิด ถึง 1 ขวบ อัลตราซาวนด์ก้อนที่ผิดปกติ อัลตราซาวนด์เพื่อเป็น Guide Aspiration Procedure เป็นต้น
 • Image
  ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก Bone Densitometry
 • Image
  ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป ( DIGITAL FLUOROSCOPY )
 • Image
  เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ( Digital Radiography )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย (Diagnostic Imaging Center) ชั้น 1
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 – 836-9999 ต่อ *2016-7

Image module
 • Image
  เอ็มอาร์ไอ แบบ 5 T (1.5 T MRI)
 • Image
  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 64-สไลซ์ (64-Slice CT)
 • Image
  อัลตราซาวนด์ แบบ 2-D Ultrasound
 • Image
  ดิจิตอลฟลูออโรสโคปี (Digital Fluoroscopy)
 • Image
  ดิจิตอลเอกซเรย์ (Digital X-ray)
 • Image
  ประเมินภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometor

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย (Diagnostic Imaging Center) ชั้น 1
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 – 836-9999 ต่อ *2016-7

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน VS อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ต่างกันอย่างไร

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน VS อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ต่างกันอย่างไร

“อัลตร้าซาวด์” เครื่องมือที่เราทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าใช้สำหรับการดูเจ้าตัวน้อยที่อยู่ในครรภ์คุณแม่ แต่รู้หรือไม่ว่า การตรวจอัลตร้าซาวด์

Accessibility Tools